Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie umorzyła śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w urzędzie w trakcie przeprowadzania przetargów.

Budynek UM Trzebinia

 Urząd Miasta w Trzebini

Chodziło o przetarg z 2020 roku na „Zarządzanie terenem Ośrodków Rekreacyjnych Chechło i Balaton” oraz przetarg z 2019 roku na konserwację cieków wodnych i rowów odwadniających na terenie gminy w sektorze A i B. O rzekomych nieprawidłowościach powiadomił prokuraturę sygnalista.

Jak wynika z materiałów zgromadzonych w toku postępowania przygotowawczego, nie wykazano, aby jakiekolwiek osoby weszły w porozumienie i działały na szkodę instytucji, na rzecz której przetargi były dokonywane. Prokuratura przesłuchała świadków, zabezpieczyła dokumentację. Jak ustaliła, zarówno podczas organizacji, jak i późniejszego przeprowadzania postępowań przetargowych, nie zaistniały żadne nieprawidłowości.

Tym samym prokuratura umorzyła śledztwo.