Do 23 sierpnia 2022 roku można zgłaszać uwagi i opinie do projektu zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski.

grafika uchwała antysmogowa
Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski!

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2023 r.

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku.

Formularz składania uwag i opinii dostępny jest na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Królewska 57, 33-332 Kraków z dopiskiem „Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.