Wystartowała kolejna edycja konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. Projekt już od siedmiu lat pomaga mieszkańcom osiedlu tworzyć urocze miejsca spotkań i odpoczynku.

Konkurs Zielona Ławeczka zdjęcie poglądowe
„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartośc grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 1 950 zł. W skład grantu wchodzi:

dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:

  • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1 200 zł;
  • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1 500 zł;
  • ławka parkowa – wartość 450 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół, to 1500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

Kto może aplikować

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Wystarczy zarejestrować zespół i do 6 czerwca 2021 r. przesłać projekt.

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

Więcej o konkursie przeczytacie na stronie internetowej organizatora https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/