Od 21 października można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych zasad jest podwyższenie kwoty dotacji dla osób o niskich dochodach. Na wymianę pieca i ocieplenie domu mogą dostać maksymalnie 37 000 zł.

Zdjęcie poglądowe - czyste powietrzeWedług nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 złotych (w gospodarstwie jednoosobowym).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do maksymalnie 25 tys. zł dofinansowania przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej oraz 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Warto także pamiętać, że przy podobnych inwestycjach w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna w wysokości do 53 tys. zł.

Potrzebne do uzyskania dotacji zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie tzw. żądań. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez posłużyć się platformą ePUAP. Należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował także kalkulator dotacji, dostępny na specjalnej stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/. Ułatwi on wyliczenie dofinansowania na planowane przedsięwzięcie w konkretnym przypadku. Innym udogodnieniem nowej odsłony „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o sześć miesięcy.

Na stronie internetowej Lista ZUM dostępna jest nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Listę urządzeń grzewczych spełniających wymagania tzw. ekoprojektu można sprawdzić także na dedykowanej stronie internetowej powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

Obowiązująca uchwała antysmogowa dla Małopolski nakłada obowiązek wymiany pieców pozaklasowych (tzw. kopciuchów) do końca 2022 roku. Kotły 3. lub 4. klasy trzeba wymienić do końca 2026 roku, natomiast kocioł 5. klasy zakupione przed 1 lipca 2017 r., można używać do końca jego żywotności. Wszystkie nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu, posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie można w nich montować rusztu awaryjnego (z wyjątkiem pieców zgazowujących drewno).