Lucjan Kraus ponownie został wybrany na przewodniczącego Rady Osiedla Krze w Trzebini. Rządzi nieprzerwanie od 1997 roku.

Lucjan Kraus

Lucjan Kraus

Wybory odbyły się 9 maja br. Mieszkańcy głosowali podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Na 1 053 uprawnionych do oddania głosu, wzięło w nim udział zaledwie 35 zainteresowanych.

Kandydatów na przewodniczącego było dwóch. Poza Lucjanem Krausem, zgłoszono jeszcze Krystynę Jędrysik. Oboje zaprezentowali swoje pomysły na rozwój osiedla. Krystyna Jędrysik mówiła m.in. o potrzebie utworzenia domu dziennego pobytu dla seniora, stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności na bazie istniejącego boiska, czy zagospodarowania budynku, stojącego na rogu ulic Grunwaldzkiej i Lipcowej w Trzebini.

Lucjan Kraus z kolei o konieczności przejęcia przez gminę terenu pod ul. Gwarków, regulacji terenów pod ul. Rzeszowiaków, ul. Zgodną, czy ul. Żabią, zagospodarowania boiska, gdzie powinno powstać atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin, czy wytyczenia drogi dojazdowej do terenu, gdzie docelowo ma powstać nowe osiedle domów jednorodzinnych.

Uczestnicy zebrania postawili ostatecznie na Lucjana Krausa, który otrzymał 28 głosów. Krystyna Jędrysik zyskała poparcie 7 mieszkańców.

- Od dwunastu lat zabiegam o zagospodarowanie boiska i liczę, że wreszcie się to uda. Podobnie jak regulacja stanu prawnego dróg, co umożliwi ich remont czy przebudowę – mówi Lucjan Kraus.

Poza przewodniczącym wybrano też członków rady osiedla. Zasiedli w niej: Jerzy Błaszczyk, Jerzy Harańczyk, Edward Chlebda, Łukasz Glista, Krystyna Jędrysik, Bogusław Kłeczek, Sebastian Kraus, Bogdan Mencel, Edward Miśkowiec, Ryszard Mucha, Adam Sękacz, Janusz Sękacz, Jan Śliwa, Dariusz Żurek.