LXXII Sesja Rady Miasta Trzebini w poniedziałek 11 grudnia 2023 r., o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Trzebini, ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

I Otwarcie sesji.

II Informacja Prezesa Wodociągów Chrzanowskich w sprawie planów na najbliższe lata dotyczące budowy kanalizacji na terenie Gminy Trzebinia oraz dalszej działalności oczyszczalni ścieków na terenie Osiedla Siersza.

III Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) wniesienia sprzeciwu w stosunku do Uchwały Nr 34/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.

V Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VI Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

VII Sprawy bieżące i wniesione.

VIII Zapytania i wolne wnioski.

IX Zamknięcie sesji.