Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów trzech gminnych placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Trzebini, Szkoły Podstawowej w Myślachowicach oraz Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini.

gmina <a href=Trzebinia herb niebieski" />
31 sierpnia tego roku dotychczasowym szefom tych trzech placówek oświatowych kończy się kadencja. Od września większych zmian jednak nie będzie.

W konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Trzebini wystartowało dwóch kandydatów. Decyzją komisji konkursowej wygrała obecna dyrektor placówki Aneta Gawin i to ona pokieruje szkołą przez kolejne pięć lat.

Podobnie jest w przypadku konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślachowicach. Wystartowało dwóch chętnych. Wygrała Agnieszka Godyń, która zarządza placówką od 2017 roku i będzie to robić przez kolejną kadencję.

W konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini wystartowała obecna dyrektor Wiesława Dudek. Komisja konkursowa uznała, że nadal powinna kierować przedszkolem.

- Serdecznie gratuluję powtórnego wyboru. To dowód wiedzy, kompetencji i uznania za dotychczasową pracę. Jestem przekonany, że pod kierownictwem tych osób nasze szkoły i przedszkole nadal będą się prężnie rozwijać i osiągać sukcesy. Ze swojej strony zapewniam o pełnym wsparciu w każdej sprawie i życzę wszystkiego dobrego – mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.