Podczas piątkowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego, Henryk Sawka, szef SLD w powiecie chrzanowskim i prezes zarządu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej złożył ślubowanie i oficjalnie został radnym powiatu chrzanowskiego. Zajął miejsce Jolanty Zubik, która zrezygnowała z mandatu w powiecie, by zostać wiceburmistrzem Chrzanowa.

Henryk Sawka zastąpił w Radzie Powiatu Jolantę Zubik

Henryk Sawka, startował w ostatnich wyborach pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Był kolejny na liście tego ugrupowania pod względem udzielonego poparcia.