W środę 22 marca br. na terenie Małopolski prowadzone były ogólnopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Do działań patroli ruchu drogowego włączony był również dron, który pozwalał na rejestrowanie wykroczeń z powietrza. Celem ich było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu tych jednodniowych działań ujawniono 1838 wykroczeń.

Najwięcej z nich tj. 1120 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. 239 wykroczeń związanych było z nieprawidłowym zachowaniem kierującego pojazdem wobec pieszego. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 288. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 9 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. 
Bardzo rażącym wykroczeniem w ruchu drogowym jest wyprzedzanie bezpośrednio przed jak i na przejściu dla pieszych. Takie zachowanie jest jedną z dominujących przyczyn powstawania groźnych wypadków drogowych, za które kierujący może otrzymać mandat karny w wysokości 1500 zł oraz 15 pkt karnych.
Przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o przestrzeganiu przepisów drogowych. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych. 
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i innych.
 

Film wyprzedzania.mp4

Opis filmu: opis filmu w załączniku

Pobierz plik wyprzedzania.mp4 (format mp4 - rozmiar 12.95 MB)

Pliki do pobrania

  • opis filmu
    12.82 KB
    opis filmu