PCZK w Chrzanowie raportuje: Wstrząsy w regionie z dnia 19.02.2024 r.
Mieszkańcy regionu Chrzanowa doświadczyli serii niewielkich, ale odczuwalnych wstrząsów sejsmicznych w ostatnich dniach. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło działania informacyjne, a eksperci z Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach dokładnie przeanalizowali zjawisko, wskazując jego źródło w obszarze górniczym ZG "Janina" w Libiążu. Zapoznaj się z kluczowymi faktami, które pomogą zrozumieć, co się wydarzyło.
  1. 16 lutego 2024 r., o godz. 17:43, zarejestrowano wstrząs o energii 8 x 105J i magnitudzie 2,2 w skali Richtera.
  2. Tego samego dnia, o godz. 18:56, nastąpił kolejny wstrząs – tym razem o energii 2 x 105J i magnitudzie 1,8.
  3. 17 lutego 2024 r., o poranku o 07:15, odnotowano kolejne drżenie ziemi o energii 4 x 105J i wartości 2,0 w skali Richtera.
  4. 19 lutego 2024 r., o 08:03, miało miejsce drżenie o energii 2 x 105J, którego magnituda również wyniosła 1,8 w skali Richtera.

W ciągu ostatnich dni mieszkańcy Chrzanowa i okolic mogli odczuć ziemię drżącą pod ich nogami. Te niewielkie, ale zauważalne wstrząsy sejsmiczne wywołały zaniepokojenie oraz pytania o ich przyczyny i potencjalne skutki. Po dokładnej analizie, specjaliści ujawnili, że wszystkie te zdarzenia emanowały z głębin obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu, co zostało potwierdzone przez ekspertów z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Choć wstrząsy te klasyfikują się do niskich wg skali Richtera, ich wystąpienie stanowi ważny sygnał dla lokalnych służb oraz mieszkańców, podkreślając potrzebę bieżącej monitoracji i gotowości na ewentualne przyszłe zdarzenia sejsmiczne.

Obywatele powinni być świadomi, że choć dotychczasowe wstrząsy nie były silne, to jednak ich nagromadzenie w krótkim okresie może świadczyć o aktywności podziemnej w regionie. Warto również zwrócić uwagę na komunikaty i zalecenia wydawane przez lokalne centra zarządzania kryzysowego, które monitorują sytuację i są gotowe podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Ta seria wstrząsów jest przypomnieniem o sile natury i o tym, jak ważne jest, aby być przygotowanym na różne scenariusze.


PCZK w Chrzanowie