PCZK w Chrzanowie raportuje: Wstrząsy na terenie powiatu 22 marca 2024 r.
Mieszkańcy naszej okolicy doświadczyli w ostatnich dniach serii wstrząsów, które wywołały spore zaniepokojenie. Według informacji uzyskanych od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, zjawiska te miały miejsce na obszarze górniczym, co może budzić niepokój o stabilność terenu. Prezentujemy kluczowe dane na temat tych zdarzeń, by dostarczyć mieszkańcom pełniejszy obraz sytuacji.
  1. W ciągu dwóch dni odnotowano łącznie siedem wstrząsów.
  2. Najsilniejszy wstrząs miał miejsce 21 marca o godzinie 23:03.
  3. Wstrząsy pochodziły z obszarów górniczych ZG "Janina" w Libiążu i ZG "Sobieski" w Jaworznie.
  4. Informacje zostały potwierdzone przez zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Niedawne wstrząsy, które odczuliśmy, wywołały szereg pytań dotyczących ich przyczyn oraz potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców. Pierwszy z nich miał miejsce 21 marca o godzinie 16:03, generując energię 2 x 105J i osiągając magnitudę 1,84 w skali Richtera. Kolejne zdarzenia o tej samej magnitudzie i energii powtórzyły się tego samego dnia o godzinie 16:55 oraz 11:56. Największe jednak zainteresowanie wzbudził wstrząs z godziny 23:03, którego energia wyniosła 4 x 106J, a magnituda 2,53 w skali Richtera.

Warto zauważyć, że wstrząsy zarejestrowane były nie tylko na terenie ZG "Janina" w Libiążu, ale również w obszarze górniczym ZG "Sobieski" w Jaworznie. Ostatnie z nich odnotowano 22 marca o godzinie 00:03 i 00:12, gdzie magnituda ponownie ukształtowała się na poziomie 1,68.

Stabilność terenu, na którym żyjemy, jest kluczowa dla naszego poczucia bezpieczeństwa. Dlatego każda taka informacja jest niezwykle ważna, by na bieżąco śledzić i reagować na potencjalne zagrożenia. Wstrząsy te, choć wydają się być niegroźne, skłaniają do przemyśleń nad kondycją i bezpieczeństwem naszych domów oraz miejsc, które codziennie odwiedzamy. Warto być świadomym, że podziemne prace górnicze, choć niezbędne dla gospodarki, mają swój wpływ na otaczające nas środowisko. Miejmy nadzieję, że odpowiednie służby monitorujące te zjawiska zachowają czujność i będą nas informować o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na nasze życie.


PCZK w Chrzanowie