Odwrócona hipoteka umożliwia otrzymywanie comiesięcznego świadczenia w zamian za przeniesienie prawa własności posiadanej nieruchomości, ale z zachowaniem prawa do jej dożywotniego użytkowania. W Polsce rozwiązanie to nie bez przyczyny cieszy się stale rosnącą popularnością, ponieważ odwrócona hipoteka to wiele potencjalnych korzyści. Jakie zalety niesie ze sobą skorzystanie z takiej formy zabezpieczenia na starość?

Największe korzyści dla seniorów płynące z odwróconej hipoteki

Odwrócona hipoteka: dobre rozwiązanie dla seniorów

Warto wiedzieć, że odwrócona hipoteka to rozwiązanie, które pozwala na dożywotnią wypłatę świadczenia dla właściciela nieruchomości w zamian za przeniesienie praw do nieruchomości na dany podmiot. Co ważne, osoba, która decyduje się na skorzystanie z odwróconej hipoteki, zachowuje prawo do dożywotniego użytkowania mieszkania czy domu. Senior może więc do końca swojego życia mieszkać we własnej nieruchomości.

Odwrócona hipoteka funkcjonuje w dwóch modelach – renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego. Odwrócona hipoteka w modelu renty dożywotniej to rozwiązanie proponowane przede wszystkim przez fundusze hipoteczne, takie jak Fundusz Hipoteczny Familia SA, które zapewniają wsparcie finansowe osobom starszym. Z kolei odwrócony kredyt hipoteczny polega na tym, że bank udziela na ściśle określony czas kredytu pod zastaw nieruchomości. Po śmierci klienta nieruchomość przechodzi na rzecz banku – ta opcja nie jest jeszcze jednak dostępna w Polsce.

Kto może skorzystać z odwróconej hipoteki?

Aby móc skorzystać z zabezpieczenia w formie odwróconej hipoteki, seniorzy muszą mieć ukończony określony wiek, wynoszący zazwyczaj 65 lat, oraz być właścicielami nieruchomości. To rozwiązanie proponowane jest głównie seniorom, którzy mają problemy finansowe lub poszukują dodatkowego dochodu do swojej emerytury czy renty, ponieważ nie chcą rezygnować z dotychczasowego poziomu życia.

Korzyści

Odwrócona hipoteka niesie ze sobą szereg korzyści. Możliwość otrzymania comiesięcznego świadczenie to realne wsparcie finansowe dla seniorów, dlatego warto rozważyć skorzystanie z oferty funduszu hipotecznego. Dodatkowo jego wysokość ustalana jest indywidualnie w taki sposób, by jak najlepiej pokrywało potrzeby osoby starszej. Ostateczna kwota, która trafia do emeryta, zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości. Jakie są zalety odwróconej hipoteki?

Sfinansowanie niezbędnych wydatków

Dla wielu seniorów okres po przejściu na emeryturę wiąże się ze znacznym spadkiem poziomu życia. Obecne emerytury nierzadko są niskie, a rosnąca inflacja sprawia, że niejedna osoba ledwo wiąże koniec z końcem, ponieważ świadczenia nie pokrywają aktualnych potrzeb. Odwrócona hipoteka może pomóc w sfinansowaniu bieżących wydatków, takich jak zakup leków czy wizyt lekarskich.

Pomoc w spłacie zadłużenia

Odwrócona hipoteka służy także wielu osobom w spłacie zadłużeń finansowych. Niejednokrotnie seniorzy są w trudnej sytuacji, która zmusza ich do zaciągnięcia zobowiązań. Brak możliwości spłaty tylko pogłębia problem, dlatego comiesięczne świadczenie, które mogą otrzymać, jest dla nich realną pomocą. Dzięki temu osoby starsze mogą uregulować długi i wreszcie cieszyć się zasłużoną, spokojną emeryturą.

Pakiet opiekuńczy

Fundusze, które oferują możliwość otrzymania renty dożywotniej w ramach odwróconej hipoteki, często proponują także możliwość skorzystania z pakietu porad prawnych oraz pakietu opieki medycznej w nagłych wypadkach w ramach ubezpieczenia. Decydując się na odwróconą hipotekę, można tak naprawdę otrzymać kompleksową pomoc, która obejmuje także ochronę ubezpieczeniową.

Zwolnienie z formalności

Odwrócona hipoteka to elastyczne rozwiązanie, które umożliwia nie tylko otrzymanie świadczenia co miesiąc. Warto pamiętać o tym, że fundusze hipoteczne biorą na siebie kwestię uregulowania opłat związanych z ubezpieczeniem nieruchomości czy zapłatę podatku od nieruchomości i ustanowieniem użytkowania wieczystego. Odwrócona hipoteka nie jest wtedy dla seniora skomplikowaną procedurą, ponieważ dopełnieniem formalności zajmuje się fundusz hipoteczny. Warto także pamiętać o tym, że dochód z renty dożywotniej nie podlega opodatkowaniu, a wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji.

Odwrócona hipoteka pozwala emerytom godnie przeżywać starość i nie martwić się niespodziewanymi wydatkami. Dla wielu starszych osób w Polsce to rozwiązanie, które odciąża najbliższych i gwarantuje niezależność finansową.