Z przykrością informujemy, że w dniu 30.06.2020 r. w godz. 12:00-18:00 mobilny PSZOK zlokalizowany w Trzebini przy ul. Piłsudskiego będzie czynny po raz ostatni.

Z przyczyn niezależnych od Związku od lipca 2020 r. mobilny PSZOK w Trzebini nie będzie mógł funkcjonować w dotychczasowej lokalizacji.

W dniu 28.06.2020 r. Związek otrzymał pisemną informację od firmy wyłonionej w drodze przetargu na utworzenie i prowadzenie PSZOK, tj. P. W. MIKI, że w wyniku przeszkód natury formalno-technicznych, jak również oporu społecznego z dniem 30.06.2020 r. kończy działalność mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Trzebini przy ul. Piłsudskiego.

Dlatego Związek podjął intensywnie działania, aby jak najszybciej rozwiązać tę sytuację i aby mieszkańcy gminy Trzebinia nie odczuli negatywnych skutków zakończenia funkcjonowania PSZOK w Trzebini przy ul. Piłsudskiego. Związek dołoży wszelkich starań, aby znaleźć w jak najszybszym czasie nową lokalizację punktu.

Przypominamy, że mieszkańcy gminy Trzebinia nadal mogą korzystać z pozostałych mobilnych PSZOK-ów z terenu Związku:

Chrzanów, ul. Stara Huta 5:

poniedziałki godz. 6:00-12:00

czwartki godz. 13:00-19:00

soboty godz. 13:00-19:00

Libiąż, ul. Gromiecka (teren oczyszczalni ścieków):

poniedziałki godz. 13:00-19:00

środy godz. 8:00-14:00

soboty godz. 6:00-12:00