Jak zmieni się centrum Chrzanowa?

Miasto Chrzanów we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym realizuje projekt, którego efektem będzie wypracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru w centrum. Miasto planuje na tym terenie utworzyć ekoDzielnicę z nowymi mieszkaniami i funkcjami handlowo-usługowymi oraz społecznymi, która powstanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w szczególności pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości życia i środowiska.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania związane z tym jak powinien zostać zagospodarowany ten obszar – co powinno się zmienić, a co jest cenne i należy chronić. Zachęcamy do wypełnienia geoankiety – wszystkie odpowiedzi są dla nas ważne i pozwolą na uwzględnienie Państwa preferencji w przygotowywanej koncepcji. Wypełnienie kwestionariusza trwa około 15 minut, a niektóre odpowiedzi można zaznaczać bezpośrednio na mapie, zapraszamy!

Ankietę można wypełnić tutaj lub pod linkiem: https://tiny.pl/9rh6w.

Za realizację prac w ramach projektu odpowiada firma Ernst&Young we współpracy z firmą Utila.