Informacja o wywozie azbestu z terenu gminy babice

Urząd Gminy w Babicach informuje, że na terenie gminy babice jest organizowany wywóz płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych pochodzących z pokryć dachowych. Zainteresowani mogą składać wnioski o wywóz płyt azbestowo-cementowych:

- listownie na adres : Urząd Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice,

- osobiście: pokój Nr 1 - Dziennik Podawczy w budynku Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice.

Wniosek do pobrania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Babice w zakładce ŚRODOWISKO.