Od 1 lipca 2020 r. wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać online

– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie : https://empatia.mpips.gov.pl/;
– bankowość elektroniczną;
– bankowość elektroniczną;
– lub portal PUE ZUS:
oraz od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w tut. Ośrodku lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.
WAŻNE !!!
Z uwagi na liczne błędy w elektronicznych wnioskach, proszę zwrócić szczególną uwagę na :
– nazwę organu właściwego (zgodnie z miejscem zamieszkania);
– poprawne dane osobowe, w szczególności stan cywilny wnioskodawcy, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz poprawny adres poczty e-mail;
– poprawny adres szkoły (często jest wpisywany adres zamieszkania wnioskodawcy);
W związku z panującą w kraju epidemią zachęcamy do składania wniosków online.
Przypominam, że świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program "Dobry Start" nie obejmuje również studentów. Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Świadczenie "Dobry Start" (300+)