Zakończył się realizowany przez Gminę Babice projekt pn.: „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”.

Gmina <a href=Babice wzbogacona o nową infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną" />

Jego przedmiotem było utworzenie brakujących szlaków turystycznych na terenie Gminy Babice łączących trasy rowerowe o charakterze ponadregionalnym – Wiślaną Trasę Rowerową z jej największymi atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi.
Projekt był realizowany w okresie 2-letnim (2018-2019) i dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na:
- budowie odcinków drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kruszywa, wykonaniu odcinków tras rowerowych po istniejących drogach poprzez oznakowanie trasy rowerowej,
- oznakowaniu ścieżki pieszo-rekreacyjnej na Grodzisku - niezwykle fascynującej dla osób ceniących sobie piękno przyrody, roślinność, punkty widokowe czy źródełko, które zostały uzupełnione o miejsca rekreacji, wypoczynku i aktywności umysłowej. Długość ścieżki ok. 2,296 km.
- wykonaniu elementów towarzyszących przeznaczonych do wypoczynku, rekreacji i edukacji: siłowni zewnętrznych (w Rozkochowie, Babicach, Mętkowie oraz Włosieni), placów zabaw (w Wygiełzowie oraz Włosieni), a także tablic informacyjnych i edukacyjnych.
Realizacja projektu spowodowała m.in. utworzenie przyjaznych, atrakcyjnych dla rowerzystów szlaków ułatwiających dostęp do najciekawszych atrakcji turystycznych i przyrodniczych Gminy Babice.

Gmina <a href=Babice wzbogacona o nową infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną" />
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.