Rozpoczęły się prace związane z budową odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Babicach,

pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zamkową a kościołem. W ramach prowadzonych prac wykonanych zostanie 31 szt. słupów oświetlenia ulicznego z wysięgnikami i oprawami. Stylistyka oświetlenia nawiązywać będzie do istniejących już lamp na deptaku. Powyższy zakres ma na celu przeprowadzenie ciągu pieszo – jezdnego z Wygiełzowa do centrum Babic.
Prowadzone prace są częścią projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 408 783,28 zł., przyznana wysokość dofinansowania wynosi: 3 810 394,24 zł.

Kolejny etap rewitalizacji Babic
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.