Radni gminy Trzebinia jako ostatni uchwałą zatwierdzili zmiany statutu Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. W konsekwencji oddali w ręce związku odpowiedzialność za gospodarkę odpadami i zadania jakie nakłada tzw. „ustawa śmieciowa”.

Tak samo jak i w przypadku radnych z pozostałych dwóch gmin nie obyło się bez burzliwych dyskusji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wcześniej głosowanie nad uchwałą bywało odwoływane. Taka propozycja padła i tym razem z ust kilku radnych. - Nie możemy w nieskończoność dyskutować kuluarowo, to ostatni moment na podjęcie działania - argumentował burmistrz, Stanisław Szczurek.

Pytań radnych było wiele: Ile ta decyzja będzie kosztować mieszkańców? Ile by kosztowało samodzielne gospodarowanie odpadami tylko w ramach gminy Trzebinia i czy gmina mogła by tym zadaniom sprostać? Czy Trzebinia będzie mieć wpływ na to, co się będzie dziać w związku? Co z pracownikami Usług Komunalnych w przypadku, kiedy spółka nie wygra żadnego przetargu na wywóz śmieci? Radny Jerzy Głogowski zarzucał też między innymi brak poważnej dyskusji wśród radnych na ten temat i brak interpretacji prawnych wykonanych przez niezależnych prawników.

Radny Grzegorz Żuradzki słusznie zauważył, że radni i tak nie mogą zmieniać treści uchwały, gdyż ta musi być identyczna jak w przypadku przegłosowanych już uchwał w Chrzanowie i Libiążu. Ostatecznie po wyjaśnieniach składanych zarówno przez burmistrza jak i przez Przemysława Dedę, przewodniczącego związku uchwała została przyjęta. 10 radnych ją poparło. 6 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Czy decyzje podjęte przez włodarzy są słuszne? Ile będą wynosić opłaty za wywóz nieczystości? Na te pytania będzie można odpowiedzieć dopiero po 1 lipca 2013 roku, kiedy ustawa zacznie obowiązywać.

Przemysław Deda, przewodniczący związku odpowiada na pytania radnych.