Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie znalazła się wśród 15 bibliotek w Polsce wyłonionych w drodze konkursu, które brały udział w Projekcie Społecznym 2012 Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Twoje strony – Mocne strony”.

Od 1 do 4 kwietnia odważna, kreatywna i pełna pomysłów młodzież z I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie oraz Publicznego Gimnazjum w Babicach uczestniczyła w warsztatach kreatywnych. Odbywały się one w nowej siedzibie Biblioteki przy ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie. Wzięło w nich udział 30 osób. Podczas dobrej zabawy i wytężonej pracy przygotowali karty projektu czterech wizytówek promujących Ziemię Chrzanowską, na podstawie których powstały filmy o następujących tytułach:

„Padół artyzmu”
Babice i okolice”
„Widok na Chrzanów”
Chrzanów na osi czasu”.

Głównym celem projektu było zaangażowanie młodych ludzi w wypracowanie pozytywnego obrazu naszego regionu, który może stać się przesłanką dla kształtowania polityki promocji regionu.

W ramach nagrody dla autorów filmów Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zorganizowała wyjazd na imprezę „Imieniny Polski”, która odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Warszawie na Polach Mokotowskich. Wizytówki stworzone przez młodzież, promujące nasz region zostały wraz z pozostałymi pracami z 14 innych bibliotek uczestniczących w projekcie, przedstawione w formie zbiorczego filmu na auli Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz oficjalnych uroczystości młodzież mogła zwiedzić Warszawę.

Wyjazd został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Starostwo Powiatowego w Chrzanowie oraz firm: Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o., P.H.U. Monalisa Monika Bogusz, P.H.U. Wirga s.c. Dorota Strycharska, Krzysztof Skalny.

14 czerwca o godz. 10.00 w Sali konferencyjno-wykładowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie odbędzie się pokaz czterech wizytówek i filmu przygotowanego przez Uniwersytet Warszawski promującego 15 regionów Polski oraz uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom warsztatów kreatywnych.Tekst: Małgorzata Zbroszczyk