LII sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej Dworu Zieleniewskich w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

sesja rady miasta

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej
3. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem
4. Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019
5. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 4 położonego na I piętrze przy ul. Rynek 18 w Trzebini dotychczasowemu najemcy
6. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 5 położonego na I piętrze przy ul. Rynek 18 w Trzebini dotychczasowemu najemcy
7. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Młoszowa numerami geodezyjnymi: 598/22 o pow. 0,0071 ha, 598/35 o pow. 0,0246 ha, 598/38 o pow. 0,0167 ha i 613/28 o pow. 0,0255 ha
8. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siersza, oznaczonej numerem geodezyjnym 764/17 o pow. 0,3853 ha
9. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami
V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2018 roku
VI. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
VII. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.
VIII. Sprawy bieżące i wniesione.
a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów.
IX. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
X. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.