Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Turystyki i Sportu

Posiedzenie odbędzie się 16 października 2018r. o godz. 10.00 /wtorek/ w Urzędzie Miejskim  w Alwerni – sala Nr 320

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

  1. Wydanie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  2. Wydanie opinii sprawie projektu uchwały w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2019.
  3. Wydanie  opinii w sprawie projektu uchwały  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
  4. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  5. Sprawy bieżące.