Wstrząsy w Chrzanowie: raport z 18 czerwca 2024 roku
W ostatnich dniach mieszkańcy naszego regionu mogli odczuć kilka wstrząsów sejsmicznych, które miały swoje źródło w działalności górniczej. Wstrząsy te, choć niewielkie, były rejestrowane z regularnością, co może budzić pewne zainteresowanie i troskę lokalnej społeczności.
  1. Wstrząsy sejsmiczne zarejestrowane w dniach 17-18 czerwca 2024 r.
  2. Źródła wstrząsów: obszary górnicze ZG "Janina" i ZG "Sobieski".
  3. Informacje przekazane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  4. Wstrząsy o różnej energii i magnitudzie w skali Richtera.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie poinformowało o serii wstrząsów, które miały miejsce w dniach 17 i 18 czerwca 2024 roku. Wstrząsy te były związane z działalnością górniczą w regionie, a ich źródła zlokalizowano w obszarze górniczym ZG "Janina" w Libiążu oraz ZG "Sobieski" w Jaworznie.

W dniu 17 czerwca o godzinie 11:17 zanotowano wstrząs o energii wynoszącej 1 x 105 J, którego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera. Kolejny wstrząs tego samego dnia, o godzinie 15:47, charakteryzował się energią 4 x 105 J i magnitudą 2,00. Tego samego dnia o godzinie 18:19 zarejestrowano wstrząs o energii 5 x 105 J i magnitudzie 2,05, a o godzinie 19:29 wstrząs o energii 6 x 105 J i magnitudzie 2,09.

W dniu 18 czerwca odnotowano również kilka wstrząsów. Pierwszy z nich, o godzinie 00:06, miał energię 1 x 105 J i magnitudę 1,68. Minutę później, o godzinie 00:07, zanotowano wstrząs o znacznie większej energii - 1 x 106 J, jednak z taką samą magnitudą 1,68. Kolejny wstrząs o godzinie 00:11 charakteryzował się energią 3 x 105 J i magnitudą 1,94.

Wczesnym rankiem 18 czerwca, o godzinie 4:07, zarejestrowano wstrząs o energii 2 x 105 J i magnitudzie 1,84. Następny wstrząs miał miejsce o godzinie 6:42, z energią 3 x 105 J i magnitudą 1,94. Ostatni z zanotowanych wstrząsów tego dnia, o godzinie 12:36, miał energię 2 x 106 J i magnitudę 2,37.

Informacje o wstrząsach pochodzą z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Mieszkańcy regionu powinni być świadomi, że takie wstrząsy są efektem eksploatacji górniczej w naszym regionie i zazwyczaj nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia, jednak warto być czujnym i na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych służb.


Opierając się na: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego