Wycena przedsiębiorstwa Kraków - w jakich sytuacjach warto zlecić jej wykonanie?

Podejmując strategiczne decyzje dotyczące wyceny naszej firmy zawsze warto kierować się w tym celu rzetelnymi informacjami i danymi oraz uznanymi metodami z zakresu "wycena przedsiębiorstw". Tym, co może dostarczyć nam taką wartość jest właśnie skorzystanie z usługi - wycena wartości firmy - przeprowadzonej w profesjonalny sposób i zgodnie z zasadami rachunkowości spółek w procesie wyceny. Oto lista najczęstszych sytuacji, w których warto zlecić taką usługę i skorzystać z wyceny i określenia wartości przedsiębiorstwa.

Czym w ogóle jest wycena wartości firmy i jej majątku

Zawsze gdy chcemy poznać jaką wartość ma biznes, jaki prowadzimy warto skorzystać z metod wycen przedsiębiorstw służących określeniu wartości rynkowej lub dla celów sprzedaży. Jest to określenie wyceny jedną z trzech metod szacunkowej wartości firmy i uzyskanie wycen wszystkich jej składników majątkowych (np. nieruchomości) i niemajątkowych (np znaków towarowych). Otrzymujemy wtedy wartość przedsiębiorstwa. Podejścia te to: wycena metodą dochodowa z uwzględnieniem przepływów pieniężnych, metoda porównawczą lub metoda majątkową z uwzględnieniem wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wycenę przedsiębiorstwa w Krakowie warto zleci profesjonalnej firmie, która zna te metody a także ma know-how w tym zakresie. Przyjrzyjmy się jednak sytuacjom, w jakich taka firma jest niezbędne:

Wycena firmy w transakcjach majątkowych i finansowych

Gospodarując majątkiem naszego lokalnego krakowskiego przedsiębiorstwa warto zadbać o wyceny i określenie wartość tego majątku, jego składników (w tym nieruchomości) i wartości niematerialnych. Wartość ta może być pomocna w procesie kupna lub sprzedaży całości tego czym był przedmiot wyceny. Także gdy chcemy sprzedać wybrane nieruchomości lub część aktywów naszej spółki lub wydzielić na gruncie prawa jakieś rodzaj aktywów do odrębnego podmiotu zlećmy wyceny nieruchomości lub wycenę przedsiębiorstwa. Oraz gdy dokonujemy akwizycji i kupujemy np. konkurencyjny podmiot w mieście Kraków, warto przed dokonaniem transakcji poznać rynkową wartość jego majątku. W końcu gdy wycofujemy się z biznesu i to my jesteśmy stroną sprzedająca, metody majątkowe i profesjonalna wycena naszej firmy pozwoli nam być lepiej przygotowanym do rozmów z potencjalnymi kupcami. Ostatni typ majątkowej transakcji, gdy oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw jest wręcz konieczne, to proces ich likwidacji lub postawienia w stan upadłości na podstawie odpowiednich przepisów prawa dla przedsiębiorstw.

Szacowanie wartości spółki w procesie restrukturyzacji

Nie tylko aspekty majątkowe wyceny czy transakcje kupna sprzedaży są przesłanką do zlecenia wyceny rynkowej firmy i określenie wartości jej aktywów. Decyzje przedsiębiorstw takie jak: restrukturyzacyjne, inwestycyjne lub optymalizacji podatkowych, pieniężnych i finansowych także powinny być poprzedzone taką wyceną. Mówimy tutaj o przygotowaniu firm do procesu inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej czy chociażby zmianie formy prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Oszacowanie wartości naszego przedsiębiorstwa w mieście Kraków dostarczy nam wiedzy, by podjąć prawidłowe decyzje, zmienić charakter prowadzonej działalności i w końcu w procesie zmiany czy też dużej inwestycji uchroni przed popełnić błędów. Na tym etapie o taką wycenę mogą też np. poprosić nasi partnerzy, inne przedsiębiorstwa, które chcą wspólnie z nami inwestować w przedsiębiorstwo czy zawiązać spółkę typu join venture. Oni także chcą poznać jaka jest wartość rynkowa i wycena naszej spółki uzyskaną przy użyciu jednej z metody wyceny przedsiębiorstwa.

Co wziąć pod uwagę w wycenie wartości

Wycena przedsiębiorstwa: jakie czynniki wpływają na wycenę i w jakim stopniu? Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od celu, w jakim prowadzana jest ta wycena dla spółki. Ten element najczęściej będzie też decydował o tym, którą z trzech wskazanych wcześniej metod przyjmiemy do realizacji. Inne istotne aspekty, jakie warto wziąć pod uwagę przygotowując wycenę to:

  • model biznesowy, w jakim działa nasza spółka,
  • cykl życia, w jakim się znajduje na swoim rynku
  • charakter i przedmiot prowadzonej działalności
  • posiadane nieruchomości i miejsce tych nieruchomości na mapie miasta Kraków
  • posiadane wartości niematerialne i prawne i ich wycena
  • obecna sytuacja prawna i ekonomiczna

Mimo iż doradztwo w kwestii metod wyceny przedsiębiorstw i samej wyceny wartości firm dla miasta Kraków zabiera od dwóch do kilku tygodni, w zależności od użytej metody, zawsze w każdym z powyższych przypadków warto zlecić takie usługi. Wybrana o tego kancelaria powinna mieć doświadczenie w kwestii wyceny przedsiębiorstw i wybranej metody oraz przygotować ją zgodnie z zasadami rachunkowości spółek. Podejmowanie przez właściciela spółki decyzji biznes owych bez przygotowania i rzetelnej analizy rynku jest dużym ryzykiem. Wycena wartości przedsiębiorstwa dostarcza informacji, które w istotnym stopniu to ryzyko minimalizują. Wyceny przedsiębiorstw to wartość firmy sama w sobie. Kraków