Wstrząsy w powiecie chrzanowskim: raport z 1 lipca 2024
W ostatnich dniach mieszkańcy okolic Jaworzna i Libiąża mogli odczuć kilka wstrząsów sejsmicznych. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o szczegółach tych zdarzeń, które miały miejsce w rejonach górniczych. Jakie były przyczyny i parametry tych wstrząsów? Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Wstrząsy w okolicach Jaworzna - ZG "Sobieski"

W piątek, 28 czerwca 2024 roku, o godzinie 12:10 zanotowano pierwszy z serii wstrząsów. Energia tego zdarzenia wyniosła 8 x 105J, a jego magnituda została zmierzona na 2,16 w skali Richtera. Kolejny wstrząs zarejestrowano już następnego dnia, 29 czerwca 2024 roku, o godzinie 00:13. Tym razem jego energia była niższa i wyniosła 1 x 105J, z magnitudą na poziomie 1,84 w skali Richtera. Oba te wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego Zakładu Górniczego "Sobieski" w Jaworznie.

Seria wstrząsów w Libiążu - ZG "Janina"

Tego samego dnia, 29 czerwca 2024 roku, mieszkańcy Libiąża również odczuli wstrząsy. O godzinie 09:35 zanotowano wstrząs o energii 7 x 105J i magnitudzie 2,13 w skali Richtera. Następnie, w godzinach popołudniowych, około 15:53, wystąpił kolejny wstrząs z energią 3 x 105J i magnitudą 1,94. Ostatni z serii wstrząsów tego dnia miał miejsce o godzinie 16:47, charakteryzując się taką samą energią i magnitudą jak poprzedni - 3 x 105J i 1,94 w skali Richtera. Te wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego Zakładu Górniczego "Janina" w Libiążu.

Źródło informacji i kontekst geologiczny

Informacje na temat tych zdarzeń sejsmicznych pochodzą z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Warto podkreślić, że wstrząsy sejsmiczne w regionach górniczych nie są rzadkością i wynikają z działalności wydobywczej, która wpływa na strukturę podłoża. Mieszkańcy tych terenów są zazwyczaj przyzwyczajeni do takich zdarzeń, niemniej jednak zawsze warto być świadomym i poinformowanym o ich występowaniu.

Podsumowanie i zalecenia dla mieszkańców

Wstrząsy, które miały miejsce w ostatnich dniach, nie spowodowały większych szkód materialnych ani zagrożeń dla zdrowia publicznego. Jednakże, mieszkańcy powinni być zawsze czujni i w przypadku odczucia silniejszych wstrząsów, postępować zgodnie z zaleceniami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. Warto również pamiętać o zabezpieczeniu luźnych przedmiotów w domach, co może zminimalizować ryzyko obrażeń w przypadku kolejnych wstrząsów.

Całe zdarzenie przypomina nam o ciągłym wpływie działalności górniczej na nasze codzienne życie i potrzebie zachowania ostrożności. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz instytucje naukowe będą nadal monitorować sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.


Źródło: PCZK