V Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Business Campus - Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A (sala konferencyjna na parterze).

sesja rady miasta

 

 

Porządek obrad:

 

I Otwarcie sesji.

 

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

 

III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego

2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019

3) zmian wieloletniej prognozy finansowej

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r

5) powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miasta

6) przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Józefa Dziedzica z członkostwa w Komisji Prawa i Ochrony Środowiska

7) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Chrzanów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chrzanów

8) użytku ekologicznego „Podbuczyna"

9) wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń oraz klatki schodowej o powierzchni 185,39m2 w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Trzebini dotychczasowemu najemcy

10) wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych nr 11, 21-24 położonych przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini dotychczasowemu najemcy

11) wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 6 położonego na I piętrze przy ul. Rynek 18 w Trzebini dotychczasowemu najemcy

12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebinia

13) wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 198/5 o pow. 0,0075 ha i 199/1 o pow. 0,0215 ha, stanowiących współwłasność osób fizycznych

14) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Psary gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 1262/2 o pow. 0,0067 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia- na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Psary gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 2242/1 o pow. 0,0036 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej

15) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Psary numerem geodezyjnym 12/85 o pow. 0,0045 ha stanowiącej własność Gminy Trzebinia- na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Psary numerem geodezyjnym 25/2 o pow. 0,0001 ha stanowiącą własność osoby fizycznej

16) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Czyżówka numerem geodezyjnym 630/7 o pow. 0,0236 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

17) wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerami geodezyjnymi: 532/1 i 536/1 stanowiących własność osób fizycznych

18) wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 738/17 o pow. 0,0002 ha, stanowiącej własność osób fizycznych

19) wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi: 604/41, 604/48 i 604/54, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

20) wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wodna- działka nr 920 o pow. 0,0520 ha

21) wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w obrębie Wodna - działka nr 948 o pow. 0,0277 ha.

22) wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wodna- działka nr 952 o pow. 0,0271 ha

23) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 19/2 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrębie Trzebionka

24) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 386/58

25) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie nieograniczonego publicznego przetargu ustnego nieruchomość o łącznej powierzchni 0,0457 ha składającej się z działki nr 613/29 o pow. 0,0225 ha i części działki nr 598/36 o pow. około 0,0232 ha położonej w obrębie Młoszowa

26) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców (projekt uchwały z dnia 14.11.2018 r.)

27) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców (projekt z dnia 08.01.2019 r.)

 

IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

 

V Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady na 2019 rok.

 

VI Sprawy bieżące i wniesione.

 

VII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

VIII Zapytania i wolne wnioski.

 

IX Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.