Rozpoczęły się konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej. Potrwają do 3 listopada.

gmina <a href=Trzebinia herb niebieski" />
Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych zmian w planie.

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  2. zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki. W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące projektu i wyjaśnienia przyjętych dotyczących rozwiań oraz zgłosić uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu. Punkt konsultacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Projekt zmiany planu dostępny jest na stronie internetowej urzędu, w zakładce → plan zagospodarowania przestrzennego w dniach od 20 października do 3 listopada 2021r. (włącznie).

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie od 20 października do 3 listopada 2021r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak88284e024bb2efa5948a4c30520d6740').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 = 'konsultacje' + '@'; addy88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 = addy88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_text88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 = 'konsultacje' + '@' + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak88284e024bb2efa5948a4c30520d6740').innerHTML += ''+addy_text88284e024bb2efa5948a4c30520d6740+'<\/a>'; wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-PLAN TUWIMA. Projekt zmiany planu będzie również dostępny w punkcie konsultacyjnym.

Zmiany planu dotyczą tylko części tekstowej i obejmują:

  1. zmiany zasad sytuowania i kształtowania ogrodzeń;
  2. zmiany dopuszczenia zabezpieczenia miejsc parkingowych na innym terenie niż działka budowlana (Wojewoda wskazał niewłaściwy zapis w §11 ust.4 pkt.6 tekstu uchwały);
  3. właściwe określenie obszaru, na którym dopuszczona została lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zgodnie ze studium.

Konsultacjom podlega projekt zmiany planu. Z uwagi na specyficzną formę tekstu zmiany planu, dla ułatwienia podajemy również tekst ujednolicony, w którym zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak88284e024bb2efa5948a4c30520d6740').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 = 'konsultacje' + '@'; addy88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 = addy88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_text88284e024bb2efa5948a4c30520d6740 = 'konsultacje' + '@' + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak88284e024bb2efa5948a4c30520d6740').innerHTML += ''+addy_text88284e024bb2efa5948a4c30520d6740+'<\/a>'; . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.