Prawie trzy godziny trwało czwartkowe spotkanie przedstawicieli Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z mieszkańcami Trzebini. Pytań było wiele. Dotyczyły bezpieczeństwa na osiedlu Gaj, przyszłości ROD „Gaj” i cmentarza parafialnego. Ludzie dopytywali też, czy dostaną odszkodowania i kiedy.

Spotkanie w Gaju

W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców zainteresowanych tematem zapadlisk

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini zebrało się ponad 100 osób. Na ich pytania odpowiadali członkowie zarządu DRK S.A. Obecni byli również wojewoda Łukasz Kmita, poseł Krzysztof Kozik, burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, a także prof. Piotr Strzałkowski z Politechniki Śląskiej oraz Rafał Sikora z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB.

Na wstępie władze spółki poinformowały zebranych o przyczynach nasilonego zjawiska powstawania zapadlisk w Trzebini, podkreślając po raz kolejny, że to pierwsza taka sytuacja w kraju na taką skalę. Dlatego trudno o gotowe rozwiązania.

Przedstawiciele SRK S.A zapewnili, że bloki na osiedlu Gaj są bezpieczne. Pod terenem osiedla nie była prowadzona płytka eksploatacja. Dawna kopalnia Siersza objęła teren osiedla filarem ochronnym, co potwierdza dostępna dokumentacja górnicza. Głos zabrał także prof. Piotr Strzałkowski z Politechniki Śląskiej tłumacząc, że na podstawie wykonanych analiz w rejonie osiedla Gaj nie ma wyrobisk, które mogłyby skutkować powstawaniem zapadlisk.

Najwięcej emocji wśród zebranych wzbudził jednak temat przyszłości południowej części ROD „Gaj” w Trzebini, która znajduje się w obszarze zagrożonym powstawaniem zapadlisk. Obecnie ten teren – z uwagi na realne zagrożenie – został wyłączony z użytkowania i obowiązuje tam zakaz wejścia. Działkowicze nie mogą wchodzić na ogródki nawet na tzw. własną odpowiedzialność. Aktualnie SRK S.A. typuje grunty w pobliżu osiedla, będące w zasobach spółki, które można by przeznaczyć pod stworzenie nowych ogródków działkowych. Podobne działania podjął Burmistrz Miasta Trzebini, który również wytypował tereny, gdzie można by przenieść ROD. Poruszono też sprawę odszkodowań. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji ogródków działkowych, SRK S.A. zleci operaty szacunkowe, by określić wartość poszczególnych działek i na tej podstawie wypłaci działkowiczom należne odszkodowania. Temat ew. zmiany lokalizacji południowej części ROD „Gaj” i wypłaty odszkodowania będzie omawiany jeszcze w tym miesiącu z zarządem ROD „Gaj” w Trzebini, reprezentującym działkowiczów.

SRK S.A. poinformowała też o działaniach podjętych w celu uzdatnienia terenu cmentarza parafialnego. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert. Termin uzupełnienia minął 10 maja. SRK S.A. planuje wyłonić wykonawcę do końca maja i najpóźniej początkiem czerwca podpisać z nim umowę na uzdatnianie terenu cmentarza. Prace mogą potrwać nawet 12 miesięcy. Spółka w najbliższych tygodniach planuje tez spotkania z mieszkańcami, których groby bliskich uległy zniszczeniu wskutek zapadliska z 20 września 2022 r., by zawrzeć z nimi porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowań.

Z kolei 7 czerwca planowane jest otwarcie ofert w przetargu na stabilizacje gruntu na osiedlu Trentowiec wraz z pobliską ul. Sportową. Przeprowadzone wcześniej badania stwierdziły anomalie gruntu. Prace, jak zapowiedzieli pracownicy spółki, powinny się rozpocząć w sierpniu. Bliźniacze działania obejmą również ul. Górniczą;. Prace związane z uzdatnianiem gruntu prowadzone będą również w rejonie ul. 22 Stycznia, ul. Odkrywkowej, ul. Dembowskiego.

Zakończyło się natomiast wtłaczanie substancji stabilizującej w rejonie garaży na osiedlu Gaj w Trzebini. Na zlecenie SRK S.A. wykonano 11 otworów, do których wtłoczono 3 tys. metrów sześciennych mieszaniny. 15 maja 2023 roku firma zatrudniona przez SRK S.A. przystępuje do wykonania odwiertów kontrolnych. Wykonanych zostanie 9 otworów, które pozwolą określić skuteczność wykonanego zatłaczania.

Niebawem SRK S.A. ma uruchomić pompy zamieszczone w dwóch piezometrach, co ma zapobiec dalszemu podnoszeniu się poziomu wód podziemnych. Równolegle trwają prace nad specustawą, która pozwoli na realizację robót związanych z odwodnieniem tego terenu, które ma objąć m.in. pogłębienie i poszerzenie potoku Kozi Bród.