Był jedynym kandydatem na przewodniczącego rady osiedlowej. Poparli go niemal wszyscy uczestnicy ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Józef Dziedzic

Józef Dziedzic

Wzięło w nim udział 46 mieszkańców, w tym 45 oddało swój głos na Józefa Dziedzica. Będzie to jego piąta kadencja przewodniczącego Rady Osiedla Gaj w Trzebini.

- Zdecydowałem się kandydować po raz kolejny, bo takie było oczekiwanie mieszkańców, którzy ze mną rozmawiali. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a chętnych do pracy niewielu – mówi Józef Dziedzic.

W tej kadencji będzie zabiegał między innymi o przebudowę drogi wewnętrznej od bloku nr 22 do bloku nr 25, budowę nowych miejsc postojowych przed blokami nr 4 i 9, a także o modernizację osiedlowego placu zabaw, na czym bardzo zależy mieszkańcom. Za największy sukces minionego roku uważa budowę drogi do garaży, przebudowę chodnika przy ul. Matejki czy powstanie kolejnych miejsc postojowych dla kierowców.

Poza nowym przewodniczącym, mieszkańcy wybrali też nowych członków rady osiedla. Wskład rady weszli:
Agnieszka Harańczyk,
Andrzej Harańczyk,
Bożena Iciek,
Joanna Kaja,
Józef Kardas,
Czesław Kowalski,
Reneta Kuchta,
Joanna Rutkowska,
Sławomir Ulański,
Henryka Plata,
Jan Szlichta,
Krystyna Wróbel,
Teresa Zabrzańska,
Ryszard Zabrzański.

Wybrane zadania, zrealizowane na osiedlu Gaj w Trzebini w 2019 roku:
- przebudowa drogi do garaży ( 368 869 zł)
- remont chodnika na odcinku od ul. Matejki w kierunku szkoły (111 930 zł)
- naprawa schodów terenowych przy ośrodku zdrowia (28 144 zł)
- remont auli w Przedszkolu Samorządowym nr 6 (22 419 zł)
- opracowanie projektu przebudowy drogi osiedlowej wraz z miejscami postojowymi przed blokiem nr 4 i 9 (14 883 zł)
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (8 374 zł)
- bieżące naprawy nawierzchni (4 830 zł)
- korekta krawężnika przy bloku nr 25 (3 997 zł)
- naprawa schodów terenowych w rejonie bloku nr 9 (2 427 zł)
- bieżące utrzymanie zieleni (30 000 zł)
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (38 175 zł)
- opróżnianie koszy ulicznych, ich dostawa, wywóz odpadów z prac społecznie użytecznych (5 800 zł)
- poziomowe oczyszczanie dróg i chodników (570 zł)
- przegląd techniczny urządzeń na placach zabaw (600 zł)
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw (3 854 zł)
- wymiana piasku w piaskownicach oraz likwidacja jednej z nich (3 100 zł)
- cięcia pielęgnacyjne drzew (7 776 zł)
- wycinka drzew (248 zł)
Kwota ogółem 657 997 zł