Zakończyły się prace związane z doświetleniem aż dwudziestu przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 79 w Trzebini. Montaż lamp zleciła gmina, co kosztowało blisko 643 tys. zł. Zarządca krajówki zwróci teraz samorządowi poniesione koszty.

Oświetlenie przejścia

W ramach realizacji zadania doświetlono w sumie 20 przejść dla pieszych na trzebińskim odcinku DK79

W lutym tego roku Rada Ministrów przyjęła Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Działaniem priorytetowym jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zarządca DK 79 zaproponował gminie Trzebinia współpracę. Po stronie samorządu było przygotowanie inwestycji i realizacja prac. Doświetlenie w sumie 20 przejść kosztowało przeszło 628 tys. zł. Koszt nadzoru inspektorskiego kolejne 14 tys. zł. Prace zostały wykonane i odebrane przez pracowników urzędu. Wkrótce, zgodnie z umową, GDDKiA zwróci trzebińskiemu samorządowi poniesione koszty.

Oświetlone przejście Młoszowa

Nowe oświetlenie na pasach w centrum Młoszowej

W ramach realizacji zadania zamontowano dodatkowe oświetlenie na 15 przejściach dla pieszych na odcinku od granicy z Wolą Filipowską w gminie Krzeszowice do granicy z Chrzanowem, m.in. w Dulowej, w centrum Młoszowej, przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, przy ulicach: Krakowskiej, Kościuszki i Długiej w Trzebini. Dodatkowo światła pojawiły się na pięciu przejściach na wlotach dróg podporządkowywanych, w tym m.in. przy ul. św. Stanisława (w przystanków autobusowych i dojścia do Intermarche) czy ul. Młoszowskiej na osiedlu Widokowym.