Tylko do 14 czerwca można zagłosować w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – aż 234. Wśród nich są ciekawe propozycje z gminy Trzebinia.

Plakat chechło live festiwal
Swój głos można oddać na Chechło Live Festiwal. Impreza z udziałem czołowych polskich youtuberów, najlepszych polskich aktorów, sportowców i czołowych artystów sceny muzycznej planowana jest w lipcu 2022 roku na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini.

Kolejnym wydarzeniem zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z terenu gminy jest I Małopolski Festiwal Chóralny, jaki ma się odbyć w maju i czerwcu przyszłego roku.

Na te zadania może oddać głos każdy mieszkaniec Małopolski Zachodniej (powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego) pod warunkiem, że ukończył 16. rok życia. By zagłosować nie musi być tu zameldowanym.

W tym roku są dwie możliwości oddania głosu. Najprostszą jest opcja zagłosowania przez internet. Na stronie www.bo.malopolska.pl uruchomiono specjalnie przygotowany panel do głosowania. Internetowa platforma do głosowania sprawdza na bieżąco, czy wprowadzane przez mieszkańca dane są poprawne. Jeśli coś nie będzie się zgadzać, osoba głosująca zostanie poproszona o skorygowanie właściwego pola formularza jeszcze przed wysłaniem głosu. Dzięki temu będzie mieć całkowitą pewność, że głos zostanie uznany za ważny.

Mieszkańcy Małopolski mają również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania w województwie. W powiecie chrzanowskim urna stoi w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. Karty do głosowania znajdują się przy urnach. Można również taką kartę przygotować i uzupełnić wcześniej – wystarczy wejść na stronę www.bo.malopolska.pl i pobrać wzór karty do głosowania obowiązujący w tym roku.

Wyniki głosowania mają być znane do 22 października.