Po wielu latach wyczekiwania, rozpoczyna się budowa wiaduktu drogowego w Młoszowej. Obiekt ma być gotowy w czwartym kwartale przyszłego roku. Zapewni bezkolizyjny i bezpieczny przejazd przez tory.

uroczystość4

Burmistrz Jarosław Okoczuk i Piotr Szydłowski, dyrektor kontraktu z ramienia spółki SARINŻ

W związku z modernizacją linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków zlikwidowano m.in. przejazd  kolejowy w ciągu ul. Trzeciej w Młoszowej. W tym miejscu PKP PLK S.A. wybudowała przejście dla pieszych pod torami. We wsi pozostał tylko jeden przejazd – w ciągu ul. Szembeka. Ruch pociągów jest coraz większy. Przejazd zamyka się co kilka, kilkanaście minut. W momentach wzmożonego ruchu może być zamknięty nawet przez 40 minut w ciągu godziny. Już dziś powoduje to ogromne utrudnienia w ruchu dla mieszkańców tej części sołectwa. Może też skutkować brakiem możliwości dojazdu służb ratowniczych czy porządkowych do osób, mieszkających na południe od torów.

Burmistrz Jarosław Okoczuk już w 2019 roku podjął rozmowy z koleją w celu poprawy bezpieczeństwa w tej części gminy, a konkretnie budowy wiaduktu drogowego, który umożliwi bezkolizyjny przejazd przez tory. Po trwających wiele miesięcy uzgodnieniach powstała koncepcja inwestycji. Plan zakłada budowę wiaduktu nad torami i połączenie go DK 79 (na połączeniu dróg powstanie rondo) oraz ul. Trzecią w Młoszowej. Długość całej inwestycji to około 650 m. Prace w systemie zaprojektuj i wybuduj kolej zleciła spółce SARINŻ z Warszawy.

- Modernizacja linii kolejowej E-30 to inwestycja o ogromnym znaczeniu, która przyczynia się między innymi do rozwoju naszej gminy. Kolej staje się coraz bardziej atrakcyjna i coraz bardziej popularna wśród mieszkańców. Niestety, powoduje też pewne uciążliwości. Jedną z nich jest likwidacja przejazdów kolejowych i wzrost zagrożenia na tych istniejących. Stąd rozmowy o budowie wiaduktu, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tej części gminy – mówił we wtorek podczas uroczystego przekazania wykonawcy placu budowy burmistrz Jarosław Okoczuk. Gmina współfinansuje realizację inwestycji. Przekaże na ten cel w sumie 9 000 000 zł.

- Dziękuję wszystkim radnym, którzy poparli tę decyzję i udzielili wsparcia – dodał burmistrz Okoczuk.

Wiadukt ma być gotowy w czwartym kwartale 2024 roku. Za projekt i realizację prac odpowiada spółka SARINŻ.

- Działamy już od dłuższego czasu. Dziś możemy wejść w teren i rozpocząć prace. Wierzę, że wszystko potoczy się zgodnie z planem i zrealizujemy kontrakt w terminie – w imieniu spółki SARINŻ głos zabrał Piotr Szydłowski, dyrektor kontraktu. Jak zapewnił, realizacja prac nie koliduje z żadnym budynkiem. 

- Postaramy się zminimalizować uciążliwości do minimum – zapewnił.

Budowa wiaduktu drogowego w Młoszowej to element dużo większej inwestycji, realizowanej przez PKP PLK S.A.

- W ramach oszczędności, jakimi dysponowaliśmy po zakończeniu prac związanych z modernizacją linii kolejowej E30, planujemy budowę pięciu takich obiektów – powiedziała dziś w Młoszowej Krystyna Obajtek – Zajdel, zastępca dyrektora regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP.

pociag uroczysto  uroczysto  1 uroczysto  2
uroczysto  4 uroczysto  5 uroczysto  6 uroczysto  7
uroczysto  9 uroczysto  10