Urząd Statystyczny w Krakowie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie województwa przez ankieterów statystycznych.

badania statystyczne 2

Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakładce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy.