Nauczyciel zatrudniony w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość, może się ubiegać o 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, m.in. laptopa, kamery internetowej słuchawek czy usługi dostępu do internetu.

Grafika wsparcie dla nauczycieli
Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł może skorzystać tylko raz.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., należy dołączyć do niego oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki zostanie wypłacony najpóźniej do końca tego roku. Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

Wzór wniosku do pobrania zostanie zamieszczony do końca tego tygodnia na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.

Więcej informacji o 500 zł dla nauczycieli na naukę zdlaną znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej

(źródło: MEN)