Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności sprawia, że praca w Zakładzie ma szczególny charakter.

Jako pracodawca zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Obowiązek realizujemy m.in. poprzez profesjonalną i kompleksową opiekę medyczną, profilaktyczne szczepienia jak również specjalistyczne szkolenia.

Lekarz specjalista z zakresu medycyny pracy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Przedsiębiorstwa poprzez wizyty kontrolne stanowisk pracy, bierze udział w rozpoznawaniu i ocenie czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobie wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, a także udziela pracodawcy i pracownikom porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

Na zdjęciu lekarz medycyny pracy Ewa Potocka oraz Starszy Inspektor ds. bhp i p.poż. Jolanta Michalik

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie http://www.rpwik.chrzanow.pl/, http://www.rpwik.chrzanow.pl/index.php/aktualnoci/wydarzenia/389-przegld-stanowisk-i-warunkow-pracy