Rozpoczęcie nowego roku szkolnego przypadło w poniedziałek 2 września. W uroczystościach inaugurujących nowy rok wzięli udział Starosta Andrzej Uryga i Wicestarosta Barłomiej Gębala.

Uczniowie powitali nowy rok szkolny

W tym szczególnym dniu rozpoczynającym nowy etap w edukacji młodych ludzi gospodarze Powiatu odwiedzili szkoły życząc sukcesów i powodzenia w nauce. W uroczystych akademiach szkolnych nie zabrakło też upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W swoim wystąpieniu Starosta Andrzej Uryga mówił o wolności jako istotnej wartości w życiu człowieka i nakłaniał młodych ludzi, aby doceniali fakt, iż mogą się uczyć w wolnym kraju.