przez Radę Powiatu Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się  osiągnięciami w działalności sportowej, oraz Uchwałą Nr XXXVIII/225/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r.w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

 

Zasady i tryb  przyznawania Nagrody Starosty Chrzanowskiego określa Regulamin (Załącznik do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia  30 września 2015r.)