Nasz region może pochwalić się niezwykle bogatą historią, tradycją i kulturą, a małopolskie zabytki zachwycają turystów z całego świata. Już niebawem, dzięki kolejnej edycji konkursu "Ochrona zabytków Małopolski”, wiele z nich będzie mogło zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu. Pula środków na ten cel wynosi ponad 3 mln zł.

Kolejne małopolskie zabytki wypięknieją

O dotację mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które położone są na obszarze województwa małopolskiego.

Łączna pula środków w konkursie wynosi ponad 3,2 mln.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

W tym roku uruchomiony został nowy generator obsługi wniosków, który dostępny jest na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje związane z konkursem dostępne są w: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1847910,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2021.html