Zadbajmy o bezpieczną drogę do szkoły...

 

Wakacje się kończą, za kilka dni nasze dzieci  pójdą do szkoły. Jako rodzice zadbajmy, by droga do szkoły i powrót do domu były dla nich bezpieczne. Przypomnijmy najmłodszym kilka podstawowych zasad, oto one:

 

 • dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach , należy zapewnić mu  opiekę  osoby dorosłej, starszego rodzeństwa
 • w drodze do szkoły/domu dziecko idzie chodnikiem, a w przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma - lewą stroną drogi.
 • dziecko powinno zachować szczególną uwagę, tzn. przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych)
 • przechodzimy po przejściu dla pieszych tylko wtedy, gdy jest zielone światło i pojazdy zatrzymały się. Nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie wolno wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem. Przed wejściem na jezdnię zatrzymujemy się na skraju chodnika, ale nie za blisko jezdni.
 • na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przechodzmyi na drugą stronę jezdni tylko wtedy, gdy na sygnalizatorze jest światło zielone (zielony - idź, zielony pulsujący - uwaga, czerwony - stój).
 • W przypadku, gdy nie ma sygnalizatora świetlnego, dziecko powinno zachować się w sposób następujący: Spojrzeć w lewo. Spojrzeć w prawo. Raz jeszcze spojrzeć w lewo. Jeśli nic nie jedzie, można bezpiecznie przejść przez jezdnię
 • na przejściu z wysepką zatrzymujemy  się na wysepce, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu, że można iść bezpiecznie
 • nie wchodzimy na jezdnię zza stojącego lub ruszającego się pojazdu, to ogranicza widoczność, nie widzimy co dzieje się na drodze.Nalezy zaczekać, aż pojazd odjedzie
 • absolutnie zakazane jest przebieganie przez jezdnię, zabawa w jej pobliżu
 • Wieczorem i nocą oraz w warunkach złej widoczności stosujmy elementy odblaskowe, aby zasygnalizować kierowcom swoją obecność.
 • Jeżeli poza obszarami zabudowanymi nie ma na drodze chodnika, dziecko powinno iść poboczem drogi, a przy jego braku - przy lewej krawędzi jezdni, naprzeciw ruchu pojazdów, aby je lepiej widzieć