Uroczysty apel z okazji 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego przy Obelisku w Hołdzie Pomordowanym Policjantom II RP

17 września 2019 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego przy Obelisku w Hołdzie Pomordowanym Policjantom II RP. W apelu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz ze swoimi Zastępcami,  kierownictwo komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu małopolskiego, przedstawiciele związków zawodowych Policji a także emerytowani generałowie Policji: gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk, nadinsp. w st. spocz. Jan Lach, nadinsp. w st. spocz. Andrzej Rokita. Komendę  Główną Policji reprezentował Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.
W ceremonii uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.: Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Wasserman, Poseł na Sejm RP Pan Ireneusz Raś, Wojewoda Małopolski  pan Piotr Ćwik, Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, przedstawiciele duchowieństwa w tym Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski oraz ksiądz dr Paweł Mielecki – kapelan małopolskich policjantów. Wśród zgromadzonych byli także członkowie  Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 roku" i środowisk kombatanckich, a także uczniowie klas mundurowych XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie wraz z pocztem sztandarowym szkoły.

Uroczysty apel poprzedziło wystawienie posterunków honorowych pod Obeliskiem oraz wprowadzenie pododdziałów i pocztów sztandarowych. Apel rozpoczął się od meldunku złożonego Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi, po którym odegrano hymn RP i podniesiono flagę państwową. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta przywitał przybyłych gości, a nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odczytał list Komendanta Głównego Policji skierowany do uczestników uroczystości.

Następnie policjant kompani honorowej nadkom. Krzysztof Dulewicz, w asyście nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Pani Grażyny Tęczar – Przewodniczącej Krakowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” oraz księdza dra Pawła Mieleckiego – kapelana małopolskich policjantów, dokonał przeniesienia urny z ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, z miejsca dotychczasowego przechowywania i złożenia jej pod Obeliskiem.

JE Arcybiskup Marek Jędraszewski odmówił modlitwę w intencji zamordowanych policjantów i poświęcił Krzyż Martyrologiczny. Przed tym przypomniał, że w tym miejscu szczególnie wspomina się ofiarę polskich policjantów, aresztowanych  w 1939 roku, których osadzono w Ostaszkowie, zamordowano w Twerze, wrzucono w anonimowe groby śmierci w Miednojach. – Niech to miejsce tak szczególne na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie będzie znakiem pamięci i poczucia zobowiązania, by strzec ładu Rzeczpospolitej Polskiej, dawać poczucie bezpieczeństwa i wolności i stawać się świadkiem, że jest zmartwychwstała po raz kolejny, najjaśniejsza Rzeczpospolita - powiedział metropolita.

Kolejnym punktem uroczystości był apel pamięci, podczas którego oddano salwy honorowe i złożono wieńce. 

Następnie przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.  Pani Grażyna Tęczar z  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” mówiła m.in., że funkcjonariusze zamordowani na wschodzie zapłacili życiem za wierną służbę i zostali wymazani z pamięci na prawie 50 lat. Mimo wielu problemów najbliżsi  walczyli o odkłamanie historii i przywrócenie pamięci funkcjonariuszy. - W to dzieło wpisuje się również Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, która od samego początku w rożnej formie wspiera naszą działalność. M.in. przy  Obelisku odbywają się doroczne uroczystości oddające hołd zamordowanym, poległym i zaginionym funkcjonariuszom Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, a także uroczyste ślubowania funkcjonariuszy rozpoczynających niełatwą służbę policyjną. Miejsce naszego dzisiejszego spotkania skłania do zadumy i refleksji nad przeszłością, to miejsce zawsze przypominać będzie tych którzy z honorem do końca trwali przy policyjnym ślubowaniu. Panie Komendancie,  miejsce w którym obecnie stanął Obelisk w Hołdzie Pomordowanym Policjantom  II  Rzeczypospolitej  jest to miejsce godne naszych ojców i dziadków. Dziękujemy serdecznie  wszystkim, który przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości oraz wszystkim tutaj obecnym”.
Kolejno głos zabrali także Pani Poseł Małgorzata Wassermann, Pan Poseł Ireneusz Raś, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
Jako ostatni wystąpił Pan Tadeusz Wierzbicki - przedstawiciel Stowarzyszenia Prewencji Kryminalnej  im. inspektora Marka Woźniczki, który zrelacjonowal genezę i proces przeniesienia Obelisku i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego oraz złożył podziękowania podmiotom, które się do tego przyczyniły.

Apel z okazji 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego przy Obelisku w Hołdzie Pomordowanym Policjantom II RP został zakończony złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu.

Uroczystym obchodom 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej towarzyszą dwie wystawy zaprezentowane w holu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jedna, przygotowana przez krakowski oddział IPN-u dedykowana jest funkcjonariuszom Policji Państwowej, a druga, przygotowana przez Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, poświęcona została Pomordowanym Policjantom II RP.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.