Budowa nowoczesnych komend, modernizacja istniejących siedzib Policji oraz wyposażanie funkcjonariuszy w wysokiej klasy sprzęt służbowy to jeden elementów rządowego Programu Modernizacji Policji. Inwestycja w przyszłość zapewnia mieszkańcom Małopolski wysoki poziom bezpieczeństwa, a policjantom - komfort pracy.

Małopolska Policja systematycznie dostosowuje standardy do współczesnych potrzeb. Inwestycje w postaci budowy nowoczesnych siedzib Policji, modernizacji istniejących komend, komisariatów, czy posterunków powstają dzięki finasowaniu z budżetu centralnego, w szczególności z Programu Modernizacji Policji, a także  finansowemu i rzeczowemu wsparciu Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego oraz lokalnych samorządów, które oprócz wsparcia finansowego  przekazują jednostkom Policji również działki pod budowę jednostek.

 

Nowe obiekty małopolskiej Policji  oddane do użytku

We wrześniu  2020 r. oddano do użytku nowy budynek komisariatu w Kluczach, pod budowę którego działkę przekazał miejscowy urząd gminy. Rozpoczęcie budowy nastąpiło pod koniec grudnia 2018 roku.  Środki na inwestycję pochodziły z budżetu Gminy Klucze (550 tys. zł) oraz budżetu Policji, w tym większość z rządowego Programu Modernizacji Policji. Całkowity koszt budowy wyniósł  około 6 mln. zł. Na meble i inny sprzęt kwaterunkowy przeznaczono ponad 215 tys. zł. Wyposażenie obiektu w systemy telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy,  urządzenia wielofunkcyjne itp. kosztowało  ponad 185 tys. zł.  (https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/z-zycia-garnizonu/5055,Nowy-budynek-Komisariatu-Policji-w-Kluczach-juz-otwarty.html).

W lutym 2021 r. policjanci przenieśli się do nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – tu również  gmina przekazała nam działkę. Koszt budowy i wyposażenia nowej komendy wyniósł około 33 mln złotych i został sfinansowany ze środków Programu Modernizacji Policji oraz z Funduszu Wsparcia Policji (4,4 mln złotych).  (https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/z-zycia-garnizonu/8411,Policjanci-i-pracownicy-Policji-pracuja-juz-w-budynku-nowej-siedziby-Komendy-Pow.html)

 

Najbliższe otwarcia nowych jednostek

W połowie grudnia 2021 roku, odbędzie się oficjalne otwarcie nowego budynku  Komisariatu Policji w Szczawnicy (aktualnie trwa wyposażanie obiektu). Działkę wraz z projektem i pozwoleniem na budowę przekazał miejscowy urząd miasta i gminy.  O szczegółach tej inwestycji poinformujemy za dwa tygodnie podczas uroczystego otwarcia.

Natomiast w pierwszej połowie  2022 roku policjanci wprowadzą się do kolejnych nowoczesnych siedzib.  Na ukończeniu jest już nowa siedziba Posterunku Policji w Uściu Gorlickim.  W trakcie prac budowalnych  są jeszcze siedziby Komisariatu Policji w Wojniczu i Komisariatu Policji w Zatorze.

 

Rok 2023

13 września 2021 r. komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł z prezesem wyłonionej w przetargu firmy umowę na budowę nowej siedziby komisariatu V w Krakowie. (https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/z-zycia-garnizonu/14891,Zawarto-umowe-na-budowe-nowej-siedziby-Komisariatu-Policji-V-w-Krakowie.html?search=56200  ). Komisariat obsługujący dzielnice Dębniki, Łagiewniki i Podgórze będzie miał siedzibę przy zbiegu ulic Mochnaniec i insp. M. Woźniczki. Ukończenie budowy planowane jest na 2023 rok.

Budowa komisariatu będzie kosztować ponad 26 mln zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku administracyjno-biurowego wraz z parkingiem podziemnym na 28 miejsc, stanowiskiem mycia pojazdów i masztem antenowym, instalacjami wewnętrznymi (wodociągową i hydrantową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową, elektryczną i niskoprądową), instalacjami poza obrysem budynku (wewnętrzną linią zasilającą, agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi i drogą pożarową, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem manewrowym oraz elementami małej architektury, a także wycinkę drzew i nasadzenia  następcze. Dokumentację  projektową sfinansowano z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020, a realizacja budowy nastąpi ze środków budżetowych.

Po zawarciu umowy z wykonawcą roboty powinny się rozpocząć w III kwartale 2021 roku. Budowa planowana do realizacji w latach 2021 – 2023. Następnie sukcesywnie realizowane będą zakupy wyposażenia w sprzęt kwaterunkowo-biurowy oraz łączności i informatyki.

 

Plany

Planowane są kolejne inwestycje, m.in. budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Krościenku nad Dunajcem. W najbliższym miesiącu ma zostać podpisana  umowa z wykonawcą robot budowlanych.
W planach jest także nowoczesna komenda wielickiej Policji, która ma powstać przy ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce. W roku 2020  roku Starostwo Powiatowe w Wieliczce przekazało działkę pod budowę nowej komendy - https://wieliczka.policja.gov.pl/kwi/aktualnosci/6001,Uroczyste-przekazanie-dzialki-pod-budowe-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Wieliczce.html?search=39357387690 ). Aktualnie inwestycja jest na etapie projektowania.

Komenda Wojewódzka Policji  w Krakowie planuje także  budowę (na działce  będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP)  nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku. Aktualnie w  uzgadniania jest kwestia programu inwestycji tego przedsięwzięcia.

 

Remonty jednostek

Trwa  przebudowa  siedziby Komisariatu Policji VIII w Krakowie (realizowana w latach 2020-2022).  Stopień zaawansowania robót budowlanych (aktualnie około 70%)  przebiega zgodnie z harmonogramem. Przewidywany okres przekazania budynku do użytku to III kwartał 2022. 
Na ukończeniu jest  przebudowa komisariatu  w Jordanowie. Policjanci będą przyjmować interesantów w 2022 roku już w zmodernizowanym budynku.

Oprócz kompleksowej modernizacji budynków , remontowane są poszczególne pomieszczenia jednostek czy instalacje. Np. przy wsparciu samorządów w lutym 2021 r. zmodernizowano pomieszczenia służby dyżurnej dąbrowskiej Policji (które zostały przebudowane, wyposażone w nowe meble, sprzęt komputerowy, środki łączności oraz klimatyzator) a  w maju odnowiono elewację Posterunku Policji w Szczurowej. 

Aktualnie prowadzone są prace termomodernizacyjne i  przebudowa sieci c.o. i  c.w.u. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - przy dofinasowaniu z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Przebudowywany jest także system wentylacyjno-klimatyzacyjny w komendach powiatowych Policji w Miechowie oraz w Krakowie.