Młodzież z Trzebini rywalizowała w Turnieju Strzeleckim i Pierwszej Pomocy
Na strzelnicy i w sali lekcyjnej - uczniowie rywalizowali o miano najlepszych w strzelaniu i pierwszej pomocy. W Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini zakończył się IV Wiosenny Turniej Strzelecki i Pierwszej Pomocy, w którym młodzi adepci sztuki strzeleckiej i ratownictwa prezentowali swoje umiejętności. Wydarzenie to nie tylko okazja do zdrowej rywalizacji, ale również moment, w którym praktyczna wiedza młodzieży została poddana próbie.
  1. Zawody strzeleckie i z pierwszej pomocy odbyły się 27 marca.
  2. W turnieju wzięło udział łącznie 36 drużyn z klas 7 i 8.
  3. Rywalizacja obejmowała strzelanie z różnych rodzajów broni oraz scenki z pierwszej pomocy.
  4. Wręczenie nagród z udziałem znamienitych gości.

Wśród uczestników IV Wiosennego Turnieju Strzeleckiego i Pierwszej Pomocy znaleźli się uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z naszego powiatu. Liczba zgłoszonych drużyn świadczy o rosnącym zainteresowaniu młodzieży nie tylko sportem strzeleckim, ale również umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii strzeleckiej uczestnicy mieli okazję wykazać się celnością, korzystając zarówno z broni krótkiej, jak i długiej na strzelnicy laserowej, a także z karabinka pneumatycznego. Z kolei konkurencje z pierwszej pomocy wymagały nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także umiejętności praktycznych, co zostało sprawdzone poprzez inscenizację różnych scenek ratunkowych.

Zmagania indywidualne i drużynowe wyłoniły najlepszych młodych strzelców i ratowników. Wśród indywidualnych strzelców triumfował Wiktor KAWALA z Myślachowic, natomiast w rywalizacji drużynowej niepodzielnie królowała Szkoła Podstawowa w Nowej Górze. W kategorii pierwszej pomocy najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bolęcinie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk znamienitych gości, wśród których znaleźli się: Zastępca Burmistrza Miasta, Dyrektor Liceum, Dyrektor Trzebińskiego Domu Kultury oraz Szef WCR w Oświęcimiu. Ich obecność podkreśliła wagę wydarzenia oraz fakt, że sport strzelecki i pierwsza pomoc są umiejętnościami, które zasługują na promocję i wsparcie.

IV Wiosenny Turniej Strzelecki i Pierwszej Pomocy nie tylko wyłonił najlepszych z najlepszych, ale również stanowił okazję do podkreślenia znaczenia odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa oraz umiejętności ratunkowych wśród młodzieży. Wydarzenie to, organizowane już po raz czwarty, dowodzi, że młodzi ludzie z naszej społeczności są gotowi rozwijać swoje pasje i umiejętności, angażując się w zdrową rywalizację i wspólne działania dla bezpieczeństwa.


Według informacji z: Urząd Miasta w Trzebini