Gwałtowne wzrosty stanów wody w Małopolsce: ostrzeżenie PCZK
W najbliższych godzinach mieszkańcy powiatu chrzanowskiego powinni być szczególnie czujni. Prognozy IMGW-PIB wskazują na możliwość gwałtownych wzrostów poziomu wody w lokalnych rzekach, co może prowadzić do lokalnych podtopień.
  1. Ostrzeżenie obowiązuje od 19.05.2024 r. godz. 13:00 do 20.05.2024 r. godz. 01:00.
  2. Dotyczy zlewni dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy w Małopolsce.
  3. Prognozowane opady burzowe mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wody.
  4. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne, które obowiązuje od godziny 13:00 dnia 19 maja 2024 r. do godziny 01:00 dnia 20 maja 2024 r. Mieszkańcy powinni być przygotowani na nagłe wzrosty poziomu wód w rzekach, zwłaszcza na terenach zlewni dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy w Małopolsce.

Na obszarach tych prognozowane są intensywne opady burzowe, które mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wody w mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. W przypadku szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych na mniejszych ciekach wodnych w kontrolowanych zlewniach.

Według informacji uzyskanych z IMGW-PIB - Biura Prognoz Hydrologicznych, Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie, prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi aż 70%. Mieszkańcy powinni zatem zachować ostrożność, monitorować sytuację i stosować się do zaleceń służb ratunkowych.


Na podst. PCZK