Do 15 lutego 2021 roku potrwa pierwszy etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Można zapoznać się z projektem oraz zgłosić swoje uwagi.

Uwagi zgłoszone na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Każda sugestia jest ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać za pomocą formularza.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej