Informujemy, że od dnia 02 marca 2021 r. na terenie Gminy Babice rozpocznie się proces wykonywania inwentaryzacji oraz weryfikacji możliwości technicznych montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła do c.w.u. w domach zgłoszonych do projektu pn.” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwentaryzację na terenie Gminy Babice będzie przeprowadzał przedstawiciel firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. tj. Pan Michał Czuryło oraz Pan Piotr Świderski.

 

Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod nr 32 620 11 25 wew. 50, celem zweryfikowania danych osób dokonujących wizji lokalnej.

Informacja dla uczestników projektu OZE (kolektory słoneczne i pompy ciepła)