Urząd Gminy w Babicach informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z programu dotyczącego odnawialnych źródeł energii w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.

Do rozdysponowania są:

 

 

ilość

Kolektory słoneczne SOL1

6

Kolektory słoneczne SOL2

5

 

 

ilość

Pompa ciepła

10

 

 

ilość

kotły biomasowe 20kW

3

kotły biomasowe 30kW

1

 

Projekt finansowany jest ze środków Partnerów i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Regionalna polityka energetyczna”, Działanie 4.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Poddziałanie 4.1.1. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych“.

DOFINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII