Pan STOPEK w Kwaczale

W miejscowości Kwaczała PAN STOPEK czyli kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla pieszych, będzie przeprowadzał dzieci przez przejście dla pieszych.

Celem zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły od  dnia 1 lutego w miejscowości Kwaczała

PAN STOPEK czyli kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla pieszych, będzie przeprowadzał

dzieci przez przejście dla pieszych w godzinach od 7.30 do 8.00 oraz od 11.30 do 13.00.