Ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje,

że decyzją Starosty Chrzanowskiego zostaje ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzone zostało o godz. 14.00 dnia 23.05.2019 r. w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno - meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

ZARZĄDZENIE NR 54/2019

STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

ZARZĄDZAM, co następuje:
§ 1
Wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 23.05.2019 r. od godz. 14.00 dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż.
§ 2
W gminach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe zobowiązuję Burmistrza/Wójta do następujących działań:
-dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych terenów i ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe w zagrożonych miejscowościach na terenie gminy,

-śledzić poziom wody w rzekach na obszarze gminy,
-przygotować siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej.
§ 3
    Burmistrz Gminy Alwernia, Wójt Gminy Babice oraz Burmistrz Libiąża w okresowych meldunkach informują Starostę Chrzanowskiego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji kryzysowej na terenie gmin.
    Informacje dotyczące powstałych zagrożeń i prowadzonych działań przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Gminy Alwernia, Wójtowi Gminy Babice oraz Burmistrzowi Libiąża.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w lokalnych środkach masowego przekazu.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.