Dnia 5 Października o godzinie 17:00 zaczął się czat na żywo z kandydatem na burmistrza Trzebini w tegorocznych wyborach, Stanisławem Szczurkiem, a obecnie Radnym Rady Miasta.

Stanisław Szczurek jako jeden z nielicznych miał odwagę odpowiadać na pytania Internautów. Formuła czata nie była moderowana -- wszyscy mogli pisać co chcieli, tym samym dziękujemy za obecność, za pytania i za odpowiedni poziom dyskusji, który panował w tym czasie. Internauci zadbali o to, aby pytania do kandydata na burmistrza nie były zbyt proste.

Balaton, miejsce znane wielu Trzebinianom, powinno pozostać naturalne. Szczurek studzi zapały odnośnie odważnych inwestycji i amfiteatrów, skupiając się na powiększeniu plaży z odpowiedniej jakości piaskiem i tym co nurtuje najbardziej przyjezdnych -- parkingami. Kandydat na burmistrza uważa ponadto, że wiele działań mogących pomóc trzebińskiemu Balatonowi, nie wymaga wielkich nakładów finansowych.

Balaton to nie jedyny problem letnich miejsc wypoczynku poruszany przez czatowników. Według Pana Szczurka, w przypadku Chechła, pierwsze działania muszą być podjęte w celu skontrolowania źródeł dopływu nieczystości do Chechła, ponieważ ma on wątpliwości, czy wszystkie osoby użytkujące tereny wokół Chechła przestrzegają stosownych przepisów nie przyczyniając się do obecnego stanu tego zbiornika.


Mieszkańcy mieszkający w pobliżu niepozornych cieków takich jak Młoszówka, też mogą znaleźć się na celowniku ewentualnego nowego burmistrza, jeżeli chodzi o kwestie zrzucania nieczystości.
Następnie we współpracy z wędkarzami, Stanisław Szczurek chce doprowadzić do wyczyszczenia części północnej Chechła i zabezpieczenia stanowisk wędkarskich.
W okolicy plaży, chce zadbać o odpowiednio zagospodarowane sanitariaty. Do tego, jak pisze, 4 tygodnie temu spotkał się w tej kwestii z europosłem Sonikiem i przygotuje razem z nim program pozyskania środków unijnych na ten cel.

Śmietanka kloszardów żyjących na koszt państwa nie będzie miała lekko z ewentualnym burmistrzem Stanisławem Szczurkiem, który przyznaje się do pochodzenia z niezamożnej rodziny, lecz nie przeszkodziło mu to zupełnie w osiągnięciu tego co osiągnął, a osiągnął wiele, o czym rozmówcy na czacie mogli przeczytać w dalszej części dyskusji.

Temat nurtujący wielu - spalarnia, Stanisław Szczurek uważa, że spalarnia rusztowa w naszym regionie, z racji jego wielkości, nie ma uzasadnienia ekonomicznego i stawia prędzej na głębszą segregację i osuszanie śmieci w celach późniejszego ich wykorzystania w cementowaniach.
Jego zdaniem, nie należy przekreślać tematu spalarni -- daleki jest od takiego stawiania sprawy, bo jest to chowanie głowy w piasek. Przestrzega jednak przed śmiesznymi jego zdaniem porównaniami z dużymi aglomeracjami (np. Wiedniem). Nie zgadza się z groźną tezą, że spalarnia i tak powstanie bez względu na to, co myślą ludzie, bo on sam włożył wiele wysiłku w to, aby tak się właśnie nie stało.

Ogólny podatek śmieciowy jest jego propozycją na dzikie wysypiska, obciążający tych, którzy jeszcze go nie płacą.

W kwestii leżącej na łopatkach trzebińskiej służy zdrowia nie brak było pomysłów naszemu gościowi. Zapewnił o podjęciu starań w sprowadzeniu inwestora strategicznego dla budowy nowej przychodni, w której rehabilitacja i 24 godzinna apteka będzie standardem.

Uwadze niektórych nie umknęły zawirowania w ostatnim okresie kariery zawodowej Stanisława Szczurka. Jeden Internauta pytał, dlaczego firma Luna Polska pozbywa się tak wspaniałego i doświadczonego pracownika. To pytanie również nie zbiło z tropu obecnego Radnego i kandydata na burmistrza -- zarządzana przez niego firma została połączona z firmą siostrzaną z siedzibą w Szczecinie. A połączone firmy znalazły swoją siedzibę w Warszawie. Stanisław Szczurek nie był zainteresowany ani przenosinami do Warszawy, ani pełnieniem funkcji ,,drugiego'' w firmy. Po prostu Stanisław Szczurek drugim zwykł nie bywać, jak sam odpowiedział.
To też, początku 2010 roku był zarejestrowany przez 2 tyg w urzędzie pracy jako bezrobotny, celem pozyskania środków unijnych na stworzenie firmy doradczo-konsultingowej, którą dziś prowadzi. Jest to firma jednoosobowa, w której wykorzystuję swoje wiedzę zdobytą przez 20 lat świadcząc usługi dla 3 firm.

Internauci zwracali uwagę na Urząd Miasta w Trzebini. Stanisław Szczurek to burmistrz z jednym zastępcą (wiceburmistrzem), który stawia na kompetencje urzędników i nie brak mu pomysłów jak ich rozwijać i motywować, przed tym jednak potrzebna jest analiza potrzeb mieszkańców. Według niego "nie ma złych żołnierzy, są tylko źli dowódcy". Uważa jednocześnie, że ewentualne zmiany kadrowe w UM nie mogą przebiegać nagle.

W Radzie Miasta Trzebini jest od dawna. Niektórzy Internauci zauważają, że sam po części ponosi winę za taki stan w Trzebini, jaki obecnie jest. Stanisław Szczurek, jako Radny głosujący za likwidacją szkół broni się, że likwidacja nie była celem, celem było przekształcenie szkół w placówki prowadzone przez jednostki prywatne i stowarzyszenia, a jak pisał, sam jest zwolennikiem takowych.
Dotowanie ,,zlikwidowanych'' szkół, które niepokoi niektórych Internautów jest jego zdaniem, zwykłym zadaniem gminy wynikającym z przepisów.

Stanisław Szczurek uważa, że burmistrz powinien zarabiać godnie, ale nie najwięcej w województwie, on sam z kolei nie traktuje kandydowania na stanowisko burmistrza jako okazji zarówno do ,,szpanu'' jak i dodatkowego obłowienia się pieniędzmi. Nasz gość napisał, że pełnił funkcję prezesa zarządu w dużych międzynarodowych firmach, w związku ze swoją pracą zawodową, zobaczył większą część świata, włada płynnie angielskim w mowie i piśmie, co jest wyjątkiem wśród samorządowców i polityków jak twierdzi, zatem trudno, żeby uznawał, że funkcja burmistrza miasta Trzebini jest formą szpanu. Jest wyłącznie formą podjęcia służby dla jej mieszkańców, aby bardziej otworzyć gminę na rodzący się postęp i stworzyć szansę, szczególnie dla młodych trzebinian.

Ma pomysły na oszczędności w gminie, z racji przewodniczenia przez wiele lat sporej firmie, dorobił się doświadczenia w zarządzaniu i finansami. Być może z tego powodu uważa, że trzeba szukać oszczędności w zadłużonej gminie (40 mln), ale nie będzie to robione podwyższaniem podatków dla i tak już nimi mocno obciążonych mieszkańców.
Gmina Trzebinia jak na tej wielkości gminę posiada sporej wielkości budżet. Na początek postara się obniżyć koszty oszczędzając pieniądze, które już Trzebinia ma w kasie, choćby obcinając wydatki na zbędne imprezy promujące Burmistrza.

Jako wprawny lokalny polityk, nie boi się stawiać na młodych, bowiem niektórzy również o to pytali. Jego odpowiedzią na pytania o kwestie młodych ludzi w polityce, jest udział ośmiu młodych kobiet i mężczyzn w wieku poniżej 30 lat w komitecie wyborczym, do najbliższych wyborów samorządowych. Dla niego płeć i wiek nie mają znaczenia w sposobie postrzegania partnera do współpracy - liczą się chęci, wykształcenie i zaangażowanie.

Internautom leżał na sercu problem dróg, w tym obwodnicy. Stanisław Szczurek z przykrością stwierdza, że dopiero niedawno dowiedział się, że obwodnica wschodnia miasta, o której tyle się dyskutuje, do dziś nie jest zgłoszona do strategii woj. małopolskiego do roku 2020. W związku z tym gwarantuje, że wspólnie z marszałkiem Sową doprowadzi do wpisania tej inwestycji na listę indykatywną obwodnic małopolski zachodnich. Dla niego samo zaś jako burmistrza, priorytetem będą drogi gminne.

Strażacy OSP również byli tematem czata. Kandydat uważa, że Ci działający w jednostkach OSP gminy Trzebinia są bardzo dobrze wyposażeni, mają bardzo dobre warunki lokalowe, a do tych stwierdzeń upoważnia go fakt, że od 8 lat pełni funkcję wice prezesa zarządu Miejsko Gminnego OSP w Trzebini. W związku z tym nie zgadza się również z opinią, że jedne jednostki OSP są traktowane lepiej, a drugie gorzej.

"Gmina Trzebinia jest gminą miejsko-wiejską, a więc kto jak kto ale burmistrz nie może przeciwstawiać mieszkańców miasta, mieszkańcom sołectw i odwrotnie. Wszyscy są dla nas równie dużą wartością. Celem burmistrza winno być zwiększenie przychodów do kasy gminy pochodzących z podatków od nowych firm, sprzedaży zbędnych nieruchomości" - to odpowiedź naszego gościa na pytanie Internauty o fundowanie imprez i złych inwestycji na wsiach, podczas gdy Miasto stoi w miejscu, nawet pomimo rewitalizacji.

Uwaga Internautów dotyczyła także przyciągania nowych inwestorów - jaki pogląd na te sprawy posiada kandydat na burmistrza. Stanisław Szczurek w odpowiedzi odpisał, iż rok temu podjął kontakty z koncernem Tauron oraz ministerstwem skarbu państwa, które winny zaowocować znaczącymi inwestycjami w trzebińską elektrownię, która według niego, jest na dziś najbardziej strategicznym zakładem gminy Trzebinia.
Radny chwali się ponadto nawiązaniem kontaktu z bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą Orlen Oil, która rozpoczęła przenoszenie działu sprzedaży i logistyki do miasta, a znaczące efekty tego, według niego, winniśmy ujrzeć za 2 lata.
Stanisław Szczurek nadmienia, że gospodarczo najbardziej interesującym w tym względzie obszarem jest teren przy autostradzie, będący własnością gminy i który powinien się stać przykładem stref przemysłowych jakie widzimy na przykład jadąc do Holandii czy Włoch.

W przyszłości Radny Rady Miasta Trzebini i kandydat na burmistrza miasta w tegorocznych wyborach, Stanisław Szczurek, nie wyklucza kandydowania do Sejmu RP.

Oryginalny zapis rozmowy na czacie w linku poniżej. Zapis nie był modyfikowany i poprawiany. Zawiera więc logi użytkowników, literówki i błędy wynikające z pisania na żywo (w imieniu Stanisława Szczurka pisał Tomaz Jeska)

Kliknij by pobrać zapis rozmowy w PDF