Wznowienie eksploatacji odkrywkowej złoża dolomitów w Bolęcinie to pomysł jednego z miejscowych przedsiębiorców.

Jak czytamy w Dzienniku Polskim mieszkańcy wsi Bolęcin sprzeciwiają sie temu pomysłowi. Co zrozumiałe, ludzie boją się huku, drgań i w konsekwencji pękania domów.

Mieszkańcy mogą wnosić uwagi i wnioski do postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania tzw decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia tylko do 12 listopada - czytamy w Dzienniku Polskim. Miejscowy przedsiębiorca od lat stara się o wznowienie eksploatacji w Urzędzie Miejskim w Trzebini i Starostwie Powiatowym.


Fakt faktem wznowienie eksploatacji wiąże się ze zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych, hukiem i innymi uciążliwościami. Czy jednak wszelkie próby podjęcia działalności na większą skalę muszą nieść ze sobą tylko minusy?

fotografia poglądowa, Wikipedia